Prezes

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Tel: 58 523 51 11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

reprezentowanie Towarzystwa w kraju i za granicą - w tym w EuCheMS, dbanie o dobrze rozumiany interes członków Towarzystwa, koordynowanie pracy Zarządu Głównego, nadzór nad działalnością Muzeum MSC i spółki PTChem Chemicus Sp. z o. o., Public Relations, promocja Towarzystwa

Wiceprezesi

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź                         Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Tel: 42 680 32 02
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

medale, wyróżnienia, nagrody PTChem i inne sprawy krajowe

Prof. dr hab. Andrzej Dworak
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

kontakty międzynarodowe, kontakty z Polonią, kontakty z wydziałami (sekcjami) EuCheMS

 

Dr hab. inż. Izabela Madura
Politechnika Warszawska, Warszawa
Tel: 22 234 72 72
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

zarządzanie budynkiem przy ulicy Freta, sprawy lokalne, kontakty z instytucjami rządowymi (ministerstwa) i samorządowymi, strona domowa PTChem, Orbital

Skarbnik

Prof. dr hab. Izabela Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel: 61 829 15 80
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

finanse PTChem, ZG i Muzeum MSC, Rada Konsultacyjna, pozyskiwanie środków unijnych i krajowych na działalność Towarzystwa (granty, projekty, sponsorzy), składki członkowskie

Sekretarz

Dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG
Politechnika Gdańska, Gdańsk
Tel: 58 347 29 83
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

sprawy naukowo-organizacyjne, współpraca z biurem PTChem, koordynowanie obiegu informacji wewnątrz i na zewnątrz Towarzystwa, nadzorowanie realizacji planów pracy Zarządu, dbanie o terminowy obieg dokumentacji, prowadzenie protokolarza posiedzeń Prezydium i Zarządu, informacje do Orbitala

Członkowie Prezydium PTChem

Prof. dr hab. Zbigniew Galus
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Tel: 22 822 02 11 ext. 295
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego -

 

 

Dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Tel: 71 320 24 63
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

koordynowanie działalności wydawnictw i czasopism PTChem, koordynowanie działalności oddziałów i sekcji naukowych PTChem, kontakty z członkami Towarzystwa

Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO 
Uniwersytet Opolski, Opole
Tel: 77 452 71 15
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

sprawy kształcenia i edukacji w zakresie nauk chemicznych, współpraca z nauczycielami i Sekcją Studencką PTChem (doktoranci, studenci), Olimpiady i konkursy chemiczne

Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Tel: 81 537 55 46
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres kompetencji:

współpraca z SITPChem oraz ECTNA, współpraca z przedstawicielami sfer gospodarczych, wystawy, targi