Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Główny

Prezydium Zarządu Głównego

 • Prezes - Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, UG Gdańsk
 • I-Wiceprezes - Prof. dr hab. Piotr Bałczewski, CBMiM PAN Łódź/AJD Częstochowa
 • Wiceprezes - Prof. dr hab. Andrzej Dworak, CMPW PAN Zabrze
 • Wiceprezes - Dr hab. inż. Izabela Madura, PW Warszawa
 • Skarbnik - Prof. dr hab. Izabela Nowak, UAM Poznań
 • Sekretarz - Dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. PG, Gdańsk
 • Członkowie Prezydium
  • Prof. dr hab. Zbigniew Galus, UW Warszawa
  • Dr hab. inż. Rafał Latajka, prof. PWr, Wrocław
  • Dr hab. Jacek Lipok, prof. UO, Opole
  • Prof. dr hab. Janusz Ryczkowski, UMCS Lublin

Główna Komisja Rewizyjna

 • Prof. dr hab. Witold Ciesielski, UŁ Łódź
 • Dr hab. Teodozja Lipińska, prof. UPH, Siedlce
 • Dr hab. Monika Michel, prof. nadzw., IOR Poznań TSD Toruń
 • Prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska, PG Gdańsk
 • Dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UwB, Białystok

Sąd Koleżeński

 • Prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna, PW Warszawa
 • Prof. dr hab. Paweł Kulesza, UW Warszawa
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń, UŁ Łódź
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, PRz Rzeszów
 • Dr hab. Iwona Szymańska, UMK Toruń