Uchwała Nr 1          

z dnia 19 września 2016 roku Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie obowiązku opłacania składki członkowskiej.

 

Uchwała Nr 2           

z dnia 19 września 2016 roku Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie szczegółowych zasad opłacania składki członkowskiej.

 

 

Uchwała Nr 4           

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany zakresu merytorycznego przyznawania Medalu im. Jana Zawidzkiego oraz Medalu im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Uchwała Nr 5          

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o Medal im. Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich.

 

Uchwała Nr 6          

z dnia 5 grudnia 2016 roku Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad organizacji Zjazdów PTChem.