Władzami Towarzystwa są:

  • Walne Zgromadzenie Członków - najwyższa władza Towarzystwa;
  • Zarząd Główny - Prezes i 8 członków, Przewodniczący Oddziałów, Przewodniczący Sekcji Naukowych oraz Prezes Honorowy Towarzystwa;
  • Prezydium Zarządu Głównego - Prezes i 8 członków Zarządu, Prezes Honorowy Towarzystwa oraz Prezes poprzedniej kadencji przez pierwszy rok działalności nowego Zarządu;
  • Główna Komisja Rewizyjna.

 

Kadencja władz trwa trzy lata.