Polskie Towarzystwo Chemiczne, mające prawie 100 letnią tradycję, jest stowarzyszeniem naukowym, a jednocześnie instytucją pożytku publicznego, której głównym celem jest wspieranie nauk chemicznych i szerzenie wiedzy z zakresu chemii w społeczeństwie.

 

Działalność PTChem ukierunkowana jest na:

 • organizowanie seminariów, konferencji i zjazdów naukowych;
 • organizowanie publicznych odczytów, wykładów i kursów;
 • wydawanie własnych czasopism naukowych i innych publikacji mieszczących się w profilu działalności Towarzystwa;
 • współudział w międzynarodowych konsorcjach wydających czasopisma naukowe;
 • merytoryczne wsparcie Olimpiady Chemicznej;
 • zakładanie bibliotek i gromadzenie zbiorów bibliotecznych;
 • współpracę ze studenckimi kołami naukowymi;
 • współpracę z instytucjami naukowymi i otoczeniem gospodarczym.

 

Polskie Towarzystwo Chemiczne ponadto:

 • przyznaje wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia w dziedzinie chemii i dyscyplin pokrewnych;
 • promuje chemię na forum państwowym i społecznym;
 • wypowiada się w sprawach ważnych dla rozwoju nauk chemicznych i kształcenia w zakresie chemii.

 

Wizytówką Polskiego Towarzystwa Chemicznego jest - założone 50 lat temu - Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie mieszczące się w budynku, w którym w 1867 roku urodziła się wielka uczona.

W nowej szacie i nowym profilu funkcjonowania, Muzeum MSC wkrótce będzie otwarte dla zwiedzających i chcących zgłębiać wiedzę chemiczną.

 

 

Zobacz więcej: