Czasopisma wydawane przez PTChem
Orbital  
Wiadomości Chemiczne  
     
     
     
Czasopisma, których PTChem jest współwłaścicielem

ABC
Analytical and Bioanalytical Chemistry
(Springer-Verlag)

 

3.778
(IF 2011)

3.841
(IF 2010)

PCCP
Physical Chemistry Chemical Physics
(RSC Publishing)

 

3.573
(IF 2011)

4.453
(IF 201)

ChemPubSoc Europe (WILEY-VCH)

 


  IF 2011
IF 2010
ChemEurJ
Chemistry - A European Journal
5.925  5.476

EurJOC
European Journal of Organic Chemistry

3.329  3.206

EurJIC
European Journal of Inorganic Chemistry

3.049  2.909
ChemBioChem 3.944  3.945
ChemMedChem 3.151  3.306
ChemPhysChem 3.412  3.339
ChemSusChem 6.827  6.325
ChemCatChem 5.207
 3.345

Czasopisma PTChem - informacja

Warszawa, 29 czerwca 2012 roku