Aktualne zamówienia

Nazwa zamówienia:

Dostawa modularnej instalacji oświetleniowej w formie instalacji przestrzennej pierwiastków chemicznych w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Nazwa zamówienia:

Dostawa ekspozytora - drzewo genealogiczne do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego.