Na polecenie Prezesa PTChem uczestniczyłem W plenarnych obradach jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Niemieckich Chemików, poświęconego 150 rocznicy istnienia tej organizacji.

Po otwarciu Zjazdu przez Prezydent GDCh prof. Thisbe K. Lindhorst głos zabrała minister federalny Kształcenia i Badań pani prof. Johanna Wanke. W dłuższym wystąpieniu prof. Wanka podkreślała znaczenie chemii i technologii chemicznej dla rozwoju i istnienia współczesnej gospodarki, opartej na wiedzy i przestrzegającej zasady zrównoważonego rozwoju. Prof. Wanka podkreśliła, że osiągnięto poziom nakładów na prace badawczo-rozwojowe w wysokości 3% PKB. Przewidywane jest, że poziom ten osiągnie 5%, z czego 1/3 pochodzić ma ze źródeł rządowych, a pozostała część ze środków prywatnego przemysłu.

W imieniu międzynarodowej społeczności chemików pozdrowienia dla zjazdu przekazali Prof. John Holman, prezydent Królewskiego Towarzystwa Chemii, Prof. David Cole Hamilton, prezydent Europejskiego Zrzeszenia Nauk Chemicznych i Molekularnych, Prof. Natalia Tarasowa, prezydent Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej.

Prof. Christoph Meinel w krótkim Wystąpieniu ,,Podróż w czasie: chemik jako budowniczy nowego świata" opisał historię Towarzystwa, a w zasadzie historię niemieckiej chemii.

Prezydent Towarzystwa Niemieckich Chemików prof. Thisbe K. Lindhorst w wystąpieniu programowym omówiła deklaratywnie zadanie, stojące przed Towarzystwem w przyszłości. Podkreśliła także wolę Towarzystwa Chemików Niemieckich utrzymywania i zacieśniania bliskiej współpracy z towarzystwami chemicznymi w Europie i na świecie.

Zjazd był także okazją przyznania godności członka honorowego i nagród.

Członkami honorowymi Towarzystwa niemieckich chemików zostali Prof. Egon Fangaenel z Parku Technologicznego Chemii Bitterfeld-Wollfen, Prof. Helga Ruebsamen-Shaeff z firmy AlCuris Antilnfective Cures sp.z o.o., Wuppertal i Dr Peter Goelitz z wydawnictwa Wiley-VCH w Weinheim.

Towarzystwo Chemików Niemieckich i Włoskie Towarzystwo Chemiczne po raz pierwszy przyznało wysoko dotowaną Nagrodę Primo-Levi. Primo Levi był włoskim chemikiem
i pisarzem.

Laureatem Nagrody Primo Levi został Roald Hoffman, amerykański chemik-organik.

W zjeździe uczestniczyli prezesi lub wiceprezesi 18 europejskich towarzystw chemicznych.Andrzej Dworak