Nagroda PTChem za Osiągnięcia Naukowe
  2015 dr hab. Artur R. Stefankiewicz, UAM
  2016 dr hab. inż. Sławomir Boncel, PŚ
     
Nagroda PTChem za Pracę Doktorską
  2015 dr Weizhao Cai, UAM
dr Jarosław Granda, UW
  2016 dr Piotr Legutko, UJ
     
Nagroda PTChem za Pracę Magisterską
  2015 mgr Wojciech Kaspera, UJ
mgr Bartosz Orwat, UAM
  2016 mgr Katarzyna Goliszewska, IChO PAN
     

INNE NAGRODY:

 

Nagroda im. Jacka Rychlewskiego
  2016 mgr Dawid Grabarek, PWr
mgr Mercedes Kukułka, UJ
     
Nagroda im. Bronisława Znatowicza
  2015 mgr Anna Wilk, PWr
  2016 dr Julita Malejko, UwB