fot. Państwo Curie w laboratorium w 1899 roku.

Ekspozycja zawiera bardzo wiele interesujących zdjęć ukazujących życie prywatne uczonej...

fot. List Piotra Curie do Marii Skłodowskiej, fragmentami pisany po polsku.

... Jej przyjaciół, wspólną pracę z mężem, Piotrem Curie, ich badania, podróże...

fot. I Konferencja Solvayowska, rok 1911.

... oraz udział Marii Skłodowskiej w życiu naukowym i społecznym.

fot. Oryginalny sprzęt laboratoryjny Marii Curie

Przedstawiamy także sprzęt laboratoryjny używany przez Marię i Piotra Curie

fot. Znaczki z wizerunkiem uczonej.

W naszym Muzeum znajduje się bardzo interesująca kolekcja znaczków i kart pocztowych z całego świata...